CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., śr., pt.: 9:00-14:00
wt., czw.: 9:00-18:00

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU

PRAWO DO ODSTĄPIENIA

Mają Państwo prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia jej zawarcia.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy powiadomić nas,
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Vertrieb,
Karl-Marx-Straße 195,
15230 Frankfurt (Oder),
Tel.: 0335/55 33-0,
faks: 0335/5533-490,
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de 

w jasny sposób (np. listem przesłanym pocztą, faksem lub poprzez e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne wyraźne oświadczenie na naszej stronie internetowej www.stadtwerke-ffo.de. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, natychmiast prześlemy Państwu (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiej rezygnacji.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeśli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym opłaty za dostawę (inne niż wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa innej metody dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas) niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odstąpieniu niniejszej umowy. Skorzystamy z tych samych środków płatności, których użyli Państwo do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniliśmy z Państwem inaczej i w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu.

Jeśli złożyli Państwo wniosek o rozpoczęcie świadczenia usług lub dostawy gazu/energii elektrycznej/ogrzewania miejskiego w okresie wypowiedzenia, zobowiązani są Państwo zapłacić nam odpowiednią kwotę odpowiadającą proporcji usług już świadczonych do momentu poinformowania nas przez Państwa o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia w odniesieniu do niniejszej umowy w porównaniu do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie.

Ustawienia plików cookie
© 2024

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone