CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., wt., czw.: godz. 9:00–18:00
śr., pt.: godz. 9:00–14:00

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU

PRAWO DO ODSTĄPIENIA

Mają Państwo prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia jej zawarcia.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy powiadomić nas,
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Vertrieb,
Karl-Marx-Straße 195,
15230 Frankfurt (Oder),
Tel.: 0335/55 33-0,
faks: 0335/5533-490,
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de 

w jasny sposób (np. listem przesłanym pocztą, faksem lub poprzez e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne wyraźne oświadczenie na naszej stronie internetowej www.stadtwerke-ffo.de. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, natychmiast prześlemy Państwu (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiej rezygnacji.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeśli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym opłaty za dostawę (inne niż wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa innej metody dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas) niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odstąpieniu niniejszej umowy. Skorzystamy z tych samych środków płatności, których użyli Państwo do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniliśmy z Państwem inaczej i w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu.

Jeśli złożyli Państwo wniosek o rozpoczęcie świadczenia usług lub dostawy gazu/energii elektrycznej/ogrzewania miejskiego w okresie wypowiedzenia, zobowiązani są Państwo zapłacić nam odpowiednią kwotę odpowiadającą proporcji usług już świadczonych do momentu poinformowania nas przez Państwa o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia w odniesieniu do niniejszej umowy w porównaniu do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie.

Ustawienia plików cookie
© 2021

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kundencentrum vom 11.10. bis 29.10.2021 geschlossen

Das Kundencentrum der Stadtwerke bleibt wegen umfangreicher Umbaumaßnahmen vom 11.10. bis 29.10.2021 geschlossen.

Unser Kundenserviceteam in dieser Zeit per E-Mail über service@stadtwerke-ffo.de und Telefon 0335/55 33 300 zu den gewohnten Zeiten erreichbar.

Ab Montag, 01. November 2021 sind wir wieder für unsere Kunden persönlich da.