CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., śr., pt.: 9:00-14:00
wt., czw.: 9:00-18:00

Windnode

Jednych cieszą, innych irytują – liczne zakłady w naszym otoczeniu, które wytwarzają przyjazną dla środowiska energię elektryczną z wiatru i słońca. Nasz region stał się krajowym pionierem w dziedzinie energii odnawialnej – około połowa zużywanej tu energii elektrycznej pochodzi już z wiatru, słońca i innych źródeł odnawialnych. Ponieważ wiatr i słońce nie mogą być kontrolowane tak jak konwencjonalne elektrownie, transport wytworzonej energii elektrycznej stanowi duże wyzwanie dla operatorów sieci.

WINDNODE – FILM OBJAŚNIAJĄCY

W ramach konkursu „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende (SINTEG) [Przegląd inteligentnej energii – cyfrowa agenda przełomu energetycznego]” Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki (BMWi) stworzyło ogólnokrajowe ramy dla opracowania wzorcowych rozwiązań.

Po dwóch latach przygotowań, projekt WindNODE – modelowy region północno-wschodnich Niemiec dla inteligentnej energii – został uruchomiony 1 grudnia 2016 roku. WindNODE jako wspólny projekt SINTEG. Obejmuje on wszystkie sześć wschodnioniemieckich krajów związkowych, w tym Berlin, i znajduje się pod patronatem sześciu szefów rządów. Około 50 partnerów w zakresie połączeń międzysystemowych będzie pracować przez łącznie cztery lata nad wspólnymi rozwiązaniami w celu jak najskuteczniejszego i najbardziej inteligentnego włączenia dużych ilości energii odnawialnej do sieci elektrycznych.

Transformacja systemu energetycznego wymaga rozwiązań cyfrowych, które tworzą znormalizowane interfejsy w coraz bardziej zdecentralizowanym systemie energetycznym, gwarantują ochronę i bezpieczeństwo danych oraz pełnią rolę „punktu przełączającego dla digitalizacji”. W koncepcji WindNODE cyfrowa platforma sieciowa będzie w przyszłości stanowić punkt łączący producentów i użytkowników, sieć energetyczną i rynki oraz pozwalać na elastyczną interakcję (np. zmienne obciążenia przemysłowe, systemy energii elektrycznej do ogrzewania i chłodzenia, elektromobilność) w optymalnie skoordynowany sposób.

Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) jest partnerem w projekcie WindNODE i przekazuje swoje doświadczenia w zakresie eksploatacji swoich elektrowni i transgranicznego zaopatrzenia w ciepło. W okresie realizacji projektu mają zostać opracowane wspomagane informatycznie rozwiązania, które umożliwią w pełni zautomatyzowane sterowanie wszystkimi niezbędnymi procesami w elektrowniach, dostosowane do aktualnej sytuacji sieciowej. Poprzez doprowadzenie energii wiatrowej i słonecznej do sieci, warunki w sieci często zmieniają się tak szybko, że ręczne sterowanie nie jest praktycznie możliwe. Do końca okresu realizacji projektu opracowane rozwiązania powinny zapewnić optymalną pracę elektrowni, a tym samym jak najlepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Differenzmenge-9

SPÓJRZ W PRZYSZŁOŚĆ.

Odwiedź nasze otwarte lokalizacje:

  • Elektrociepłownia
  • Stacja do przesyłu ciepła

Wyślij nam wiadomość e-mail na adres windnode@stadtwerke-ffo.de i podaj preferowany przez siebie termin lub wypełnij formularz rejestracyjny i wyślij go do nas.

Ustawienia plików cookie
© 2024

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone