CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., wt., czw.: godz. 9:00–18:00
śr., pt.: godz. 9:00–14:00

Windnode

Jednych cieszą, innych irytują – liczne zakłady w naszym otoczeniu, które wytwarzają przyjazną dla środowiska energię elektryczną z wiatru i słońca. Nasz region stał się krajowym pionierem w dziedzinie energii odnawialnej – około połowa zużywanej tu energii elektrycznej pochodzi już z wiatru, słońca i innych źródeł odnawialnych. Ponieważ wiatr i słońce nie mogą być kontrolowane tak jak konwencjonalne elektrownie, transport wytworzonej energii elektrycznej stanowi duże wyzwanie dla operatorów sieci.

WINDNODE – FILM OBJAŚNIAJĄCY

W ramach konkursu „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende (SINTEG) [Przegląd inteligentnej energii – cyfrowa agenda przełomu energetycznego]” Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki (BMWi) stworzyło ogólnokrajowe ramy dla opracowania wzorcowych rozwiązań.

Po dwóch latach przygotowań, projekt WindNODE – modelowy region północno-wschodnich Niemiec dla inteligentnej energii – został uruchomiony 1 grudnia 2016 roku. WindNODE jako wspólny projekt SINTEG. Obejmuje on wszystkie sześć wschodnioniemieckich krajów związkowych, w tym Berlin, i znajduje się pod patronatem sześciu szefów rządów. Około 50 partnerów w zakresie połączeń międzysystemowych będzie pracować przez łącznie cztery lata nad wspólnymi rozwiązaniami w celu jak najskuteczniejszego i najbardziej inteligentnego włączenia dużych ilości energii odnawialnej do sieci elektrycznych.

Transformacja systemu energetycznego wymaga rozwiązań cyfrowych, które tworzą znormalizowane interfejsy w coraz bardziej zdecentralizowanym systemie energetycznym, gwarantują ochronę i bezpieczeństwo danych oraz pełnią rolę „punktu przełączającego dla digitalizacji”. W koncepcji WindNODE cyfrowa platforma sieciowa będzie w przyszłości stanowić punkt łączący producentów i użytkowników, sieć energetyczną i rynki oraz pozwalać na elastyczną interakcję (np. zmienne obciążenia przemysłowe, systemy energii elektrycznej do ogrzewania i chłodzenia, elektromobilność) w optymalnie skoordynowany sposób.

Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) jest partnerem w projekcie WindNODE i przekazuje swoje doświadczenia w zakresie eksploatacji swoich elektrowni i transgranicznego zaopatrzenia w ciepło. W okresie realizacji projektu mają zostać opracowane wspomagane informatycznie rozwiązania, które umożliwią w pełni zautomatyzowane sterowanie wszystkimi niezbędnymi procesami w elektrowniach, dostosowane do aktualnej sytuacji sieciowej. Poprzez doprowadzenie energii wiatrowej i słonecznej do sieci, warunki w sieci często zmieniają się tak szybko, że ręczne sterowanie nie jest praktycznie możliwe. Do końca okresu realizacji projektu opracowane rozwiązania powinny zapewnić optymalną pracę elektrowni, a tym samym jak najlepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Differenzmenge-9

SPÓJRZ W PRZYSZŁOŚĆ.

Odwiedź nasze otwarte lokalizacje:

  • Elektrociepłownia
  • Stacja do przesyłu ciepła

Wyślij nam wiadomość e-mail na adres windnode@stadtwerke-ffo.de i podaj preferowany przez siebie termin lub wypełnij formularz rejestracyjny i wyślij go do nas.

Ustawienia plików cookie
© 2021

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kundencentrum vom 11.10. bis 29.10.2021 geschlossen

Das Kundencentrum der Stadtwerke bleibt wegen umfangreicher Umbaumaßnahmen vom 11.10. bis 29.10.2021 geschlossen.

Unser Kundenserviceteam in dieser Zeit per E-Mail über service@stadtwerke-ffo.de und Telefon 0335/55 33 300 zu den gewohnten Zeiten erreichbar.

Ab Montag, 01. November 2021 sind wir wieder für unsere Kunden persönlich da.