CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., śr., pt.: 9:00-14:00
wt., czw.: 9:00-18:00

MODERNIZACJA ELEKTROCIEPŁOWNI

Od momentu uruchomienia w październiku 1997 r. elektrociepłownia w Hohen Feld zaopatruje w energię elektryczną ok. 33.126  gospodarstw domowych i klientów komercyjnych oraz ok. 18.742 gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w energię cieplną w Oderstadt. Do tej pory elektrownia pracowała na bazie pyłu węgla brunatnego i gazu ziemnego. Modernizując teren elektrowni, przedsiębiorstwa komunalne zapewniają przyjazne dla środowiska i ekonomiczne dostawy ciepła i energii elektrycznej w naszym regionie. Instalacja z silnikami gazowymi o mocy 51 MW pozwoli na wycofanie z eksploatacji elektrowni opalanej węglem brunatnym. W przyszłości magazyn ciepła będzie stanowił istotne wsparcie dla optymalnej pracy elektrowni we Frankfurcie. Po ukończeniu budowy nowego zakładu działalność zostanie przekształcona wyłącznie na bardziej przyjazny dla klimatu gaz ziemny.

Odtwórz wideo

DZIENNIK BUDOWY MODERNIZACYJNEJ

Więcej informacji na temat modernizacji elektrociepłowni można znaleźć w dzienniku budowy.

ELEKTROWNIA W LICZBACH

Pył węgla brunatnego 72,5 MW, ok. 60 000 t/rok
Gaz ziemny78,0 MW, ok. 34 mln m³/rok
Kocioł na pył węgla brunatnego104 t/h
Kocioł na ciepło odpadowe wraz z dodatkowym paleniskiem

67 t/h
(parametry pary 500°C/100 barów)

1 turbina gazowa ABB GT 10B25 MW
1 turbina parowa ABB V40 AHH24 mln
Wytwarzana ilość energii elektrycznej rocznie 170 Mio.
Kilowatogodziny170 Gwh
Kupujący ok. 33.126
Kondensatory grzewcze80 MW
Roczna produkcja energii cieplnej280 mln
Kilowatogodzin280 Gwh
Kupującyok. 18.742
GT/AHK ok. 5100 h
BKS/DTok. 8.200 h

(MW = moc wyjściowa w megawatach jako moc znamionowa)

 
 

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego. Zaletą tej technologii jest szczególnie wysokie wykorzystanie energii zgromadzonej w paliwie. Maszyny używane do produkcji energii elektrycznej do napędu generatorów mogą zużywać tylko około 30–40% energii z powodów fizycznych. Reszta jest tracona w klasycznym procesie wytwarzania energii elektrycznej. W tych elektrowniach straty są wyraźnie widoczne na podstawie wznoszącej się nad chłodniami kominowymi pary. W elektrociepłowni we Frankfurcie nad Odrą energia ta jest wykorzystywana do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz do ogrzewania domów, biur i sklepów.

Do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej potrzebne jest tylko około 2/3 paliwa. Podobnie jak w przypadku oddzielnej produkcji energii elektrycznej w dużej elektrowni i ciepła w oddzielnej elektrowni opalanej węglem brunatnym, około 65% energii jest tracone – w postaci pary z kotła grzewczego, nawet jeśli jest on zasilany gazem ziemnym. Z tego powodu wielu ekspertów postrzega kogenerację jako ważny element redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2) w przyszłości. Wraz z nową ustawą o wspieraniu takich zakładów (ustawa o kogeneracji – KWK-Gesetz) ustawodawca stworzył ważny warunek wstępny dla dalszej rozbudowy elektrociepłowni i sieci ciepłowniczych – jako podstawę dla tej technologii. Dlatego też intensywnie pracujemy również nad rozszerzeniem dostaw ciepła we Frankfurcie nad Odrą. Emisja CO2 w elektrociepłowni we Frankfurcie nad Odrą wynosi średnio tylko 440 g/kWh. Dla porównania, średnia emisja całej niemieckiej produkcji energii (2009) wynosi około 620 g/kWh. Konwencjonalna elektrownia opalana węglem brunatnym emituje nawet ponad 1100 g/KWh. W ten sposób elektrociepłownia we Frankfurcie nad Odrą odciąża środowisko naturalne o 30 600 ton CO2 rocznie. Ilość zaoszczędzonego CO2 odpowiada emisji 13 116 samochodów osobowych w klasie Golf (10 000 km/rok jazdy). Aby osiągnąć ten sam efekt oszczędności CO2, na przykład, 345 000 m² – ponad 48 boisk do piłki nożnej musiałoby być wyposażone w ogniwa słoneczne (1000 kWh/m² i rok promieniowania słonecznego, sprawność 15%).

Nasza elektrociepłownia przoduje również pod względem eliminacji innych zanieczyszczeń. Dzięki nowoczesnej technologii palników, połączonej z systemami odsiarczania spalin i filtrowania pyłów, emisja z elektrowni jest znacznie poniżej ustawowych limitów. Na przykład, emisja dwutlenku siarki stanowi tylko jedną trzecią dopuszczalnej wartości granicznej.

Przez całą dobę, dzień po dniu, elektrociepłownia produkuje wodę grzewczą i energię elektryczną wraz z ciepłownią szczytową Nord. Jest to możliwe tylko przy zastosowaniu najnowszych technologii i wysokiego stopnia automatyzacji. Ale żadna technologia nie działa bez ludzi. Oprócz naszych pracowników w dyspozytorni, zespół składający się z mechaników i specjalistów ds. automatyzacji zapewnia terminową wymianę części zużywających się i usuwanie usterek. Raz w roku elektrownia jest całkowicie wyłączana z eksploatacji i poddawana kompleksowemu remontowi. Obejmuje to również coroczną kontrolę technologii bezpieczeństwa przez TÜV. W tym okresie naszych klientów w energię cieplną zaopatruje elektrociepłownia Nord. Nasi pracownicy planują całą rewizję, zaopatrują się w niezbędne części zamienne i zlecają zadania specjalistycznym firmom. W naszym laboratorium chemicznym ważne wartości procesowe są stale monitorowane i kontrolowane. Na przykład, czystość wody używanej w cyklu wodno-parowym odgrywa ważną rolę w żywotności kotłów i turbin. Inne kluczowe działania obejmują sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej, na przykład na lipskiej giełdzie energii elektrycznej, a także monitorowanie przestrzegania wymogów urzędowych oraz zarządzanie dostawami energii.

Ustawienia plików cookie
© 2024

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone