CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., wt., czw.: godz. 9:00–18:00
śr., pt.: godz. 9:00–14:00

ODPOWIEDNIA TARYFA GAZOWA DLA KAŻDEGO

ZNAJDŹ OPTYMALNĄ DLA SIEBIE TARYFĘ GAZOWĄ

Uzyskaj teraz bezpłatną, niewiążącą ofertę.

PODSTAWOWA I ZASTĘPCZA TARYFA DOSTAW – FRANKFURT (ODER)

Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) zaopatruje w gaz ziemny większość odbiorców będących gospodarstwami domowymi podłączonymi do sieci gazowej miasta Frankfurt nad Odrą, a tym samym zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce energetycznej jest podstawowym dostawcą dla gospodarstw domowych i małych odbiorców komercyjnych w tym obszarze. Usługa powszechna dla klientów indywidualnych jest świadczona po cenach i na warunkach określonych poniżej. Zasadniczo jesteśmy zobowiązani do dostarczania energii po tych cenach.

Ceny za dostawę podstawową obowiązują Państwa pod warunkiem, że jako klient zawarli Państwo z nami podstawową umowę na dostawę gazu ziemnego zgodnie z rozdziałem 2 I 1 GasGVV. Umowa podstawowa na dostawy może być również zawarta w inny sposób przez Państwa jako klienta odbierającego gaz z sieci dostaw w ramach dostawy ogólnej zgodnie z § 2 ust. 2 zdanie 1 GasGVV bez wcześniejszego uzgodnienia odrębnej taryfy.

Dostawa podstawowa jest prawnie zakotwiczona w ustawie o energetyce (EnWG) i rozporządzeniu o zaopatrzeniu w gaz (GasGVV).

Ogólne i dodatkowe warunki świadczenia opieki podstawowej i zastępczej są opublikowane w naszym centrum informacyjnym.

ZASILANIE ZASTĘPCZE

Zasilanie zastępcze stanowi ochronę dla klientów, korzystających z zasilania niskim ciśnieniem. Gwarantuje ono na przykład, że w przypadku niewypłacalności dostawcy, dostawa gazu do odbiorców będzie kontynuowana (przez 3 miesiące przez dostawcę podstawowego), a odbiorca będzie miał czas na zawarcie nowej umowy na dostawę gazu.

Nie jest możliwe dokonanie bezpośredniego wyboru cen w ramach zasilania zastępczego, ponieważ zasilanie zastępcze jest prawnie ograniczone do 3 miesięcy, a zatem ma jedynie charakter przejściowy.

OGÓLNE CENY ZA USŁUGI PODSTAWOWE I USŁUGI ZASTĘPCZE

DO 3600 KWH/A

Taryfa FF-KlassikGasCeny nettoCeny brutto
Cena podstawowa *euro/miesiąc3,323,95
Cena robocza cent/kWh7,048,38

od 3.601 kWh/a

Taryfa FF-KlassikGasCeny nettoCeny brutto
Cena podstawowa *euro/miesiąc6,567,81
Cena robocza cent/kWh6,187,35

Zapas zapasowy dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe

TWOJE KORZYŚCI

NIEOKREŚLONY OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

14-DNIOWY OKRES WYPOWIEDZENIA

PREMIA ZA UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POLECENIE ZAPŁATY

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.netztransparenz.de.
* Cena bazowa obejmuje opłatę za obsługę punktu pomiarowego dla licznika konwencjonalnego.

ZAINTERESOWANY?

SKONTAKTUJ SIĘ WIĘC Z NAMI

Zespół ds. obsługi klienta
Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Ustawienia plików cookie
© 2021

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kundencentrum vom 11.10. bis 29.10.2021 geschlossen

Das Kundencentrum der Stadtwerke bleibt wegen umfangreicher Umbaumaßnahmen vom 11.10. bis 29.10.2021 geschlossen.

Unser Kundenserviceteam in dieser Zeit per E-Mail über service@stadtwerke-ffo.de und Telefon 0335/55 33 300 zu den gewohnten Zeiten erreichbar.

Ab Montag, 01. November 2021 sind wir wieder für unsere Kunden persönlich da.