CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., śr., pt.: 9:00-14:00
wt., czw.: 9:00-18:00

ODPOWIEDNIA TARYFA GAZOWA DLA KAŻDEGO

ZNAJDŹ OPTYMALNĄ DLA SIEBIE TARYFĘ GAZOWĄ

Uzyskaj teraz bezpłatną, niewiążącą ofertę.

PODSTAWOWA I ZASTĘPCZA TARYFA DOSTAW – FRANKFURT (ODER)

Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) zaopatruje w gaz ziemny większość odbiorców będących gospodarstwami domowymi podłączonymi do sieci gazowej miasta Frankfurt nad Odrą, a tym samym zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce energetycznej jest podstawowym dostawcą dla gospodarstw domowych i małych odbiorców komercyjnych w tym obszarze. Usługa powszechna dla klientów indywidualnych jest świadczona po cenach i na warunkach określonych poniżej. Zasadniczo jesteśmy zobowiązani do dostarczania energii po tych cenach.

Ceny za dostawę podstawową obowiązują Państwa pod warunkiem, że jako klient zawarli Państwo z nami podstawową umowę na dostawę gazu ziemnego zgodnie z rozdziałem 2 I 1 GasGVV. Umowa podstawowa na dostawy może być również zawarta w inny sposób przez Państwa jako klienta odbierającego gaz z sieci dostaw w ramach dostawy ogólnej zgodnie z § 2 ust. 2 zdanie 1 GasGVV bez wcześniejszego uzgodnienia odrębnej taryfy.

Dostawa podstawowa jest prawnie zakotwiczona w ustawie o energetyce (EnWG) i rozporządzeniu o zaopatrzeniu w gaz (GasGVV).

Ogólne i dodatkowe warunki świadczenia opieki podstawowej i zastępczej są opublikowane w naszym centrum informacyjnym.

ZASILANIE ZASTĘPCZE

Zasilanie zastępcze stanowi ochronę dla klientów, korzystających z zasilania niskim ciśnieniem. Gwarantuje ono na przykład, że w przypadku niewypłacalności dostawcy, dostawa gazu do odbiorców będzie kontynuowana (przez 3 miesiące przez dostawcę podstawowego), a odbiorca będzie miał czas na zawarcie nowej umowy na dostawę gazu.

Nie jest możliwe dokonanie bezpośredniego wyboru cen w ramach zasilania zastępczego, ponieważ zasilanie zastępcze jest prawnie ograniczone do 3 miesięcy, a zatem ma jedynie charakter przejściowy.

OGÓLNE CENY ZA USŁUGI PODSTAWOWE I USŁUGI ZASTĘPCZE

TWOJE KORZYŚCI

NIEOKREŚLONY OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

14-DNIOWY OKRES WYPOWIEDZENIA

PREMIA ZA UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POLECENIE ZAPŁATY

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.netztransparenz.de.
* Cena bazowa obejmuje opłatę za obsługę punktu pomiarowego dla licznika konwencjonalnego.

ZAINTERESOWANY?

SKONTAKTUJ SIĘ WIĘC Z NAMI

Zespół ds. obsługi klienta
Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Ustawienia plików cookie
© 2024

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone