CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., śr., pt.: 9:00-14:00
wt., czw.: 9:00-18:00

ODPOWIEDNIA TARYFA ELEKTRYCZNA DLA KAŻDEGO

ZNAJDŹ OPTYMALNĄ DLA SIEBIE TARYFĘ ELEKTRYCZNĄ

OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE I CHROŃ ŚRODOWISKO

Uzyskaj teraz bezpłatną, niewiążącą ofertę.

PODSTAWOWA I ZASTĘPCZA TARYFA DOSTAW – FRANKFURT (ODER)

Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) zaopatruje w energię elektryczną większość odbiorców będących gospodarstwami domowymi podłączonymi do sieci elektrycznej miasta Frankfurt nad Odrą, a tym samym zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce energetycznej jest podstawowym dostawcą dla gospodarstw domowych i małych odbiorców komercyjnych w tym obszarze. Usługa powszechna dla klientów indywidualnych jest świadczona po cenach i na warunkach określonych poniżej. Jesteśmy zobowiązani do dostarczania energii po tych cenach.

Ceny za dostawę podstawową obowiązują pod warunkiem, że jako klient zawarli Państwo z nami podstawową umowę na dostawę energii elektrycznej zgodnie z rozdziałem 2 I 1 StromGVV.

Umowa podstawowa na dostawy może być również zawarta w inny sposób, w którym klient pobiera energię elektryczną z sieci dostaw energii elektrycznej w ramach dostawy ogólnej zgodnie z § 2 ust. 2 zdanie 1 StromGVV bez uprzedniego uzgodnienia odrębnej taryfy.

Dostawa podstawowa jest prawnie zakotwiczona w ustawie o energetyce (EnWG) oraz w rozporządzeniu w sprawie podstawowego zaopatrzenia w energię elektryczną (StromGVV).

Ogólne i dodatkowe warunki świadczenia opieki podstawowej i zastępczej są opublikowane w naszym centrum informacyjnym.

ZASILANIE ZASTĘPCZE

Zasilanie zastępcze stanowi ochronę dla klientów korzystających z zasilania niskim napięciem. Gwarantuje ono na przykład, że w przypadku niewypłacalności dostawcy, dostawa gazu do odbiorców będzie kontynuowana (przez 3 miesiące przez dostawcę podstawowego), a odbiorca będzie miał czas na zawarcie nowej umowy na dostawę energii elektrycznej.

Nie jest możliwe dokonanie bezpośredniego wyboru cen w ramach zasilania zastępczego, ponieważ zasilanie zastępcze jest prawnie ograniczone do 3 miesięcy, a zatem ma jedynie charakter przejściowy.

OGÓLNE CENY ZA USŁUGI PODSTAWOWE I USŁUGI ZASTĘPCZE

TWOJE KORZYŚCI

NIEOKREŚLONY OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

14-DNIOWY OKRES WYPOWIEDZENIA

PREMIA ZA UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POLECENIE ZAPŁATY

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.netztransparenz.de.
* Cena bazowa obejmuje opłatę za obsługę punktu pomiarowego dla licznika konwencjonalnego.

ZAINTERESOWANY?

SKONTAKTUJ SIĘ WIĘC Z NAMI

Zespół ds. obsługi klienta
Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Ustawienia plików cookie
© 2024

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone