CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., wt., czw.: godz. 9:00–18:00
śr., pt.: godz. 9:00–14:00

DEKLARACJA RACHUNKOWA

PRZYKŁAD STRONA 1

1
Zespół ds. obsługi klienta:
Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli masz pytania, tutaj znajdziesz nasze dane kontaktowe.

2
Nr klienta:
Twój osobisty numer klienta jest najważniejszą informacją identyfikacyjną. Podawaj ten numer zawsze przy wykonywaniu połączeń telefonicznych, w korespondencji, a w szczególności przy dokonywaniu płatności. Jeśli brakuje numeru klienta, np. w Twoim przelewie bankowym, lub jeśli jest on nieprawidłowy, nie możemy przypisać do Ciebie płatności i nie możemy zbilansować Twojego konta.

3
Szybki przegląd całkowitego zużycia
oraz całkowitych kosztów za okres rozliczeniowy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 2 i 3.

4
Informacje rozliczeniowe:
Możesz zobaczyć, jakie rodzaje energii (elektryczność, gaz ziemny czy ogrzewanie miejskie) Ci dostarczamy. „Całkowita kwota” po prawej stronie pokazuje koszty zużycia energii. Dokonane płatności zaliczkowe (płatności z tytułu zużycia energii) są od niej odliczane. Wynikiem tego jest kwota na fakturze wraz z naszym pozostałym roszczeniem lub saldem kredytowym.

5
Informacje dotyczące księgowania i płatności:
Jeśli opłacasz kwoty rachunków i zaliczki przelewem bankowym, przypominamy w tym miejscu – jednorazowo – że spodziewamy się otrzymać zapłatę naszych należności najpóźniej w podanych tu terminach płatności. Jeśli posiadamy upoważnienie SEPA (autoryzacja polecenia zapłaty), możesz sprawdzić, z jakiego banku i z jakiego konta w terminie płatności zostaną pobrane kwoty rachunków lub zaliczki.

PRZYKŁAD STRONA 2

6
Informacje o zaliczkach:
Podstawą do określenia nowych kwot zaliczek jest bieżące zużycie roczne. Jeśli chcesz zmienić wysokość zaliczki, skorzystaj z naszego internetowego portalu klienta. Prosimy o przestrzeganie terminów płatności

PRZYKŁAD STRONA 3

7
Podstawy rozliczenia:
Tutaj znajdują się wszystkie dane, które zostały wykorzystane do obliczenia zużycia rocznego: rodzaj energii, wybrane taryfy, numery liczników, daty odczytu i wartości odczytów („stare” i „nowe”). Można sprawdzić, czy stany licznika zostały odczytane, oszacowane, czy też wzięto pod uwagę samodzielny odczyt. Podczas rozliczania zużycia gazu, różnica w odczytach licznika (m³) jest przeliczana na wymaganą ustawowo jednostkę rozliczeniową (kWh). Na końcu sekcji znajduje się zużycie energii stanowiące podstawę do określenia kwoty rachunku. Informacja ta jest dostępna również na stronie 1 Twojego rozliczenia rocznego.

7a
Punkt pomiarowy:
Punkt pomiarowy jest unikalnym punktem pomiarowym zasilania energią dla punktu poboru. Ten unikalny punkt pomiarowy musi być wymieniony na każdym rachunku.

8
Obliczanie:
Tutaj podane z góry dane dotyczące zużycia są przyporządkowane do aktualnej ceny lub stref czasowych (np. w przypadku zmiany ceny lub stawki podatkowej w okresie rozliczeniowym) i pomnożone przez odpowiednie obowiązujące ceny. Ceny roczne, np. usługi lub ceny transferowe, są przeliczane na dokładny dzień według odpowiednich okresów obrachunkowych, a kwoty netto, VAT i brutto są przenoszone w sumie na pierwszą stronę rozliczenia rocznego zgodnie z danym rodzajem działalności.

9
Koszty sieci i opłaty ustawowe:
Opłaty za korzystanie z sieci i usługi systemowe oraz odpowiednie opłaty ustawowe i ich podział uiszczamy na rzecz lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej.

PRZYKŁAD STRONA 4

10
Oznaczenie energetyczne:
Oznaczenia energetyczne zawierają informacje o wszystkich źródłach energii wykorzystywanych w produktach elektrycznych Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH i ich wpływie na środowisko.

PRZYKŁAD STRONA 5

11
Twoje obecne zużycie energii elektrycznej lub gazu ziemnego w porównaniu:
Wykres pokazuje Twoje zużycie energii w porównaniu do średniego zużycia w innych gospodarstwach domowych. Pozwala to na lepsze oszacowanie zużycia energii. Jeśli całkowite zużycie jest wyższe od średniej wartości, warto znaleźć potencjalne oszczędności. Chętnie Państwu w tym pomożemy.

Ustawienia plików cookie
© 2021

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kundencentrum vom 11.10. bis 29.10.2021 geschlossen

Das Kundencentrum der Stadtwerke bleibt wegen umfangreicher Umbaumaßnahmen vom 11.10. bis 29.10.2021 geschlossen.

Unser Kundenserviceteam in dieser Zeit per E-Mail über service@stadtwerke-ffo.de und Telefon 0335/55 33 300 zu den gewohnten Zeiten erreichbar.

Ab Montag, 01. November 2021 sind wir wieder für unsere Kunden persönlich da.