CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., śr., pt.: 9:00-14:00
wt., czw.: 9:00-18:00

DEKLARACJA RACHUNKOWA

PRZYKŁAD STRONA 1

1
Zespół ds. obsługi klienta:
Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli masz pytania, tutaj znajdziesz nasze dane kontaktowe.

2
Nr klienta:
Twój osobisty numer klienta jest najważniejszą informacją identyfikacyjną. Podawaj ten numer zawsze przy wykonywaniu połączeń telefonicznych, w korespondencji, a w szczególności przy dokonywaniu płatności. Jeśli brakuje numeru klienta, np. w Twoim przelewie bankowym, lub jeśli jest on nieprawidłowy, nie możemy przypisać do Ciebie płatności i nie możemy zbilansować Twojego konta.

3
Szybki przegląd całkowitego zużycia
oraz całkowitych kosztów za okres rozliczeniowy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 2 i 3.

4
Informacje rozliczeniowe:
Możesz zobaczyć, jakie rodzaje energii (elektryczność, gaz ziemny czy ogrzewanie miejskie) Ci dostarczamy. „Całkowita kwota” po prawej stronie pokazuje koszty zużycia energii. Dokonane płatności zaliczkowe (płatności z tytułu zużycia energii) są od niej odliczane. Wynikiem tego jest kwota na fakturze wraz z naszym pozostałym roszczeniem lub saldem kredytowym.

5
Informacje dotyczące księgowania i płatności:
Jeśli opłacasz kwoty rachunków i zaliczki przelewem bankowym, przypominamy w tym miejscu – jednorazowo – że spodziewamy się otrzymać zapłatę naszych należności najpóźniej w podanych tu terminach płatności. Jeśli posiadamy upoważnienie SEPA (autoryzacja polecenia zapłaty), możesz sprawdzić, z jakiego banku i z jakiego konta w terminie płatności zostaną pobrane kwoty rachunków lub zaliczki.

PRZYKŁAD STRONA 2

6
Informacje o zaliczkach:
Podstawą do określenia nowych kwot zaliczek jest bieżące zużycie roczne. Jeśli chcesz zmienić wysokość zaliczki, skorzystaj z naszego internetowego portalu klienta. Prosimy o przestrzeganie terminów płatności

PRZYKŁAD STRONA 3

7
Podstawy rozliczenia:
Tutaj znajdują się wszystkie dane, które zostały wykorzystane do obliczenia zużycia rocznego: rodzaj energii, wybrane taryfy, numery liczników, daty odczytu i wartości odczytów („stare” i „nowe”). Można sprawdzić, czy stany licznika zostały odczytane, oszacowane, czy też wzięto pod uwagę samodzielny odczyt. Podczas rozliczania zużycia gazu, różnica w odczytach licznika (m³) jest przeliczana na wymaganą ustawowo jednostkę rozliczeniową (kWh). Na końcu sekcji znajduje się zużycie energii stanowiące podstawę do określenia kwoty rachunku. Informacja ta jest dostępna również na stronie 1 Twojego rozliczenia rocznego.

7a
Punkt pomiarowy:
Punkt pomiarowy jest unikalnym punktem pomiarowym zasilania energią dla punktu poboru. Ten unikalny punkt pomiarowy musi być wymieniony na każdym rachunku.

8
Obliczanie:
Tutaj podane z góry dane dotyczące zużycia są przyporządkowane do aktualnej ceny lub stref czasowych (np. w przypadku zmiany ceny lub stawki podatkowej w okresie rozliczeniowym) i pomnożone przez odpowiednie obowiązujące ceny. Ceny roczne, np. usługi lub ceny transferowe, są przeliczane na dokładny dzień według odpowiednich okresów obrachunkowych, a kwoty netto, VAT i brutto są przenoszone w sumie na pierwszą stronę rozliczenia rocznego zgodnie z danym rodzajem działalności.

9
Koszty sieci i opłaty ustawowe:
Opłaty za korzystanie z sieci i usługi systemowe oraz odpowiednie opłaty ustawowe i ich podział uiszczamy na rzecz lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej.

PRZYKŁAD STRONA 4

10
Oznaczenie energetyczne:
Oznaczenia energetyczne zawierają informacje o wszystkich źródłach energii wykorzystywanych w produktach elektrycznych Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH i ich wpływie na środowisko.

PRZYKŁAD STRONA 5

11
Twoje obecne zużycie energii elektrycznej lub gazu ziemnego w porównaniu:
Wykres pokazuje Twoje zużycie energii w porównaniu do średniego zużycia w innych gospodarstwach domowych. Pozwala to na lepsze oszacowanie zużycia energii. Jeśli całkowite zużycie jest wyższe od średniej wartości, warto znaleźć potencjalne oszczędności. Chętnie Państwu w tym pomożemy.

Czy masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ WIĘC Z NAMI

Zespół ds. obsługi klienta
Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Ustawienia plików cookie
© 2024

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone