CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., śr., pt.: 9:00-14:00
wt., czw.: 9:00-18:00

RÓWNE TRAKTOWANIE

Nasz specjalista ds. równego traktowania, Jan Wilschke, monitoruje gwarancję przejrzystości oraz wolne od dyskryminacji kształtowanie i przetwarzanie operacji sieciowych zgodnie z programem równego traktowania. Przedkłada on organowi regulacyjnemu* sprawozdanie roczne. Tutaj można znaleźć aktualny program równego traktowania.

* Publikacja w formie nieosobowej zgodnie z § 7a ust. 5 zdanie 3 EnWG oraz z uwzględnieniem ochrony tajemnicy handlowej i tajemnicy przedsiębiorstwa

Kontakt

Ass. jur. Jan Wilschke

Ustawienia plików cookie
© 2024

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone