CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., wt., czw.: godz. 9:00–18:00
śr., pt.: godz. 9:00–14:00

RÓWNE TRAKTOWANIE

Nasz specjalista ds. równego traktowania, Jan Wilschke, monitoruje gwarancję przejrzystości oraz wolne od dyskryminacji kształtowanie i przetwarzanie operacji sieciowych zgodnie z programem równego traktowania. Przedkłada on organowi regulacyjnemu* sprawozdanie roczne. Tutaj można znaleźć aktualny program równego traktowania.

* Publikacja w formie nieosobowej zgodnie z § 7a ust. 5 zdanie 3 EnWG oraz z uwzględnieniem ochrony tajemnicy handlowej i tajemnicy przedsiębiorstwa

Kontakt

Ass. jur. Jan Wilschke

Ustawienia plików cookie
© 2021

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kundencentrum vom 11.10. bis 29.10.2021 geschlossen

Das Kundencentrum der Stadtwerke bleibt wegen umfangreicher Umbaumaßnahmen vom 11.10. bis 29.10.2021 geschlossen.

Unser Kundenserviceteam in dieser Zeit per E-Mail über service@stadtwerke-ffo.de und Telefon 0335/55 33 300 zu den gewohnten Zeiten erreichbar.

Ab Montag, 01. November 2021 sind wir wieder für unsere Kunden persönlich da.