CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., śr., pt.: 9:00-14:00
wt., czw.: 9:00-18:00

STOPKA REDAKCYJNA

DANE ZGODNIE Z § 5 TMG:

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

PREZES

Torsten Röglin

Amtsgericht Frankfurt (Oder) HRB 2299
Numer identyfikacji podatkowej VAT: DE 138998907

KONTAKT W SPRAWACH OGÓLNYCH

Telefon: 0335 5533-0
Faks: 0335 5533-113
E-Mail: kontakt@stadtwerke-ffo.de

ORGAN NADZORCZY

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie [Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Energii] (MWAE)
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam

https://mwae.brandenburg.de/de/energieaufsicht/bb1.c.478789.de

ORGAN NADZORCZY (W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH)

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht [Państwowy komisarz ds. ochrony danych i prawa dostępu do akt]
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Telefon: 033203/356-0
Faks: 033203/356-49
E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de
www.LDA.Brandenburg.de

INFORMACJE NA TEMAT INTERNETOWEGO SYSTEMU ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorstwami (tzw. „platforma OS”). Platforma OS służy do bezpłatnego rozwiązywania sporów pozasądowych wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług online. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z platformy OS w celu uzyskania bezpłatnej pomocy przy składaniu skargi konsumenckiej dotyczącej umowy kupna online lub umowy o świadczenie usług online, a także informacji na temat procedur w organach zajmujących się rozstrzyganiem sporów konsumenckich w Unii Europejskiej. Dostęp do platformy OS można uzyskać poprzez następujący link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Przedsiębiorstwa komunalne są zobowiązane do uczestniczenia w postępowaniu arbitrażowym Schlichtungsstelle Energie e.V. Nie jesteśmy gotowi do udziału w postępowaniach pojednawczych innych organów pojednawczych i nie będziemy brać w nich udziału.

INFORMACJE O PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAMACH PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Przedsiębiorstwa dostarczające energię są zobowiązane do udzielania odpowiedzi na skargi konsumentów w rozumieniu § 13 BGB (konsumenci), w szczególności na skargi dotyczące zawarcia umowy lub jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo (skargi konsumentów), które dotyczą przyłączenia do sieci zasilającej, dostawy energii i pomiaru energii, w postępowaniu zgodnie z § 111a EnWG, w terminie czterech tygodni od otrzymania skargi przez przedsiębiorstwo. Skargi konsumentów powinny być kierowane na adres:
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH,
Karl-Marx-Straße 195, 15230 Frankfurt (Oder),
Telefon: 0335 55 33-0,
Faks: 0335 55 33 -490,
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de.

Konsument ma prawo zadzwonić do Schlichtungsstelle Energie e. V. (biuro ds. postępowania pojednawczego) zgodnie z § 111b EnWG w celu przeprowadzenia postępowania pojednawczego, jeśli przedsiębiorstwo nie odniosło się do skargi w terminie jej rozpatrzenia lub oświadczyło, że nie naprawi wynikającej ze skargi szkody. § 14 ust. 5 CDBG pozostaje nienaruszony. Firma jest zobowiązana do wzięcia udziału w postępowaniu przed organem pojednawczym. Złożenie skargi do organu pojednawczego zawiesza ustawowy termin przedawnienia zgodnie z § 204 ust. 1 nr 4 BGB. Prawo stron do wszczęcia postępowania przed sądem lub złożenia wniosku o wszczęcie innego postępowania pozostaje nienaruszone.

Dane kontaktowe aktualnego organu pojednawczego: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Faks: 030/2757240–69,
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,
Strona internetowa: www.schlichtungsstelle-energie.de.

Ogólne informacje Federalnej Agencji ds. Sieci dotyczące praw konsumentów w dziedzinie energii elektrycznej i gazu są dostępne pod adresem: Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, telefon: 030/22480-500 lub 01805/101000, faks: 030/22480-323, e-mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA W ROZUMIENIU § 8 Abs.2 MStV

Pani Antje Bodsch
Komunikacja i marketing
E-Mail: antje.bodsch@stadtwerke-ffo.de

PRZETWARZANIE DANYCH

Ralf Knochenmuß
Telefon: 0335/5533-129
Fax: 0335/55 33 -133
E-Mail: ralf.knochenmuss@stadtwerke-ffo.de

Ochrona danych
Informacje prawne

REALIZACJA GRAFICZNA I TECHNICZNA

Seiring Design Werbeagentur GmbH
Josef-Gesing-Straße 10
15234 Frankfurt (Oder)
www.seiring.de

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Winfried Mausolf

Zdjęcia Adobe Stock:

249446997_kokliang1981
332726589_ JenkoAtaman
143752954_pairhandmade
344170841_BestForYou
276609970_lazyllama
46079140_Peter Atkins
292792422_sitthiphong
267894576_Maridav
220753658_sdecoret
179250249_ Framestock
119789986_Chinnapong
266418254_nazarovsergey
313883477_romaset
293364950_Oksana Kuzminajpeg
301245840_pololia
24879531_DooMinatorDesignz
230837210_ Anselm
53298098_sakkmesterke.jpg”
201365138_Photographee.eu
184029423_contrastwerkstatt
289877917_fizkes
200558527_fizkes
240149038_Stockfotos-MG
250020397_Antonioguillem
276327253_lovelyday12
268325095_Monkey Business
320582139_Halfpoint
217993343_lovelyday12

169922145_electriceye
301441618 _greenbutterfly
291586012_ Petair
153090081_ U. J. Alexander
37055614_ Ingo Bartussek
305502407_ Massimo Cavallo
298580285_H_Ko
227987746_ Halfpoint
112372943_ industrieblick
208351147_Production Perig
165556618_Odua Images
190088648_Robert Kneschke
201160178_Zstock
298744722_ JenkoAtaman
169918612_ronstik
242377318_Kristina
296717897_Zerbor
314234665_fotofabrika
318625555_New Africa
276327274_ lovelyday12
193859179_reimax16
58988321_Gina Sanders
282206152_deagreez
250455101_ goodluz
320645880_JenkoAtaman
70568710 ©goodluz
141858623 ©drubig-photo
327356339_ Olga Gimaeva
44785607_Gennadiy Poznyakov
195603050_lovelyday12
278752937_contrastwerkstatt

281375796_contrastwerkstatt
318269767_nyul
209983871_Drobot Dean
194576937_Nischaporn
167167567_AA+W
259470952_andranik123
163285022_exclusive-design
275946604_vegefox.com
278178862_Lightspruch
298728580_Dragana Gordic
39293318_Petair
197332600©.shock
244934889_contrastwerkstatt
209666656_Jacob Lund
341378431_Robert Kneschke
14106140_Bernd Geller
167186421_contrastwerkstatt
111789024_pressmaster
305502407 ©Massimo Cavallo
345927653_ASDF
36314472_.shock
125715172_contrastwerkstatt
225352681_LIGHTFIELD STUDIOS
300250583_noka
153090081_U. J. Alexander
217569056_Song_about_summer
202814255_focus finder
173535233_Robert Kneschke
80909165_Romolo Tavani
120992021_agnormark
232404982_Rawpixel

Ustawienia plików cookie
© 2024

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone