CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., śr., pt.: 9:00-14:00
wt., czw.: 9:00-18:00

DUALNY TOK STUDIÓW „SYSTEMY INFRASTRUKTURY”

Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) jest partnerem kooperacyjnym Wyższej Szkoły Zawodowej w Poczdamie w ramach dwutorowych studiów „Systemy infrastruktury” w zakresie inżynierii lądowej i wodnej z tytułem licencjata. Zajęcia praktyczne trwają 8 semestrów i rozpoczynają się w październiku w semestrze zimowym. Będziesz studiować na Wyższej Szkole Zawodowej w Poczdamie. Podczas przerw semestralnych będziesz uczyć się i pracować w naszej firmie oraz aktywnie uczestniczyć w jej życiu. Uzyskasz wgląd w szeroki zakres tematów i działań, przykładowo

 • struktura korporacyjna i procesy operacyjne;
 • podstawy zaopatrzenia w energię cieplną z sieci ciepłowniczej;
 • instalacje do produkcji i dystrybucji energii cieplnej;
 • projektowanie sieci i instalacji;
 • analiza rentowności i obliczenia;
 • przygotowanie i realizacja działań budowlanych (koncepcja, planowanie, przetarg, budowa);
 • planowanie konserwacji;
 • dokumentacja dotycząca urządzeń oraz baza danych i systemy informacji geograficznej.

PROGRAM STUDIÓW

 • Ogólne przedmioty podstawowe: matematyka, rysunek techniczny, geodezja, programowanie, komunikacja i praca naukowa, refleksja nad połączeniem teorii z praktyką i tokiem studiów
 • Podstawowe zasady budownictwa / inżynierii lądowej i wodnej: statyka, budownictwo, materiały budowlane, fizyka budowlana, inżynieria fundamentów, budownictwo masywne
 • Infrastruktura: planowanie urbanistyczne, systemy mobilności, projektowanie tras komunikacyjnych, inżynieria ruchu, hydrotechnika, woda i ścieki, prawo ochrony środowiska i prawo planowania
 • Zarządzanie budową i prawo: zarządzanie projektami, prowadzenie działalności budowlanej, planowanie budowlane, prawo budowlane, zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym

CO OFERUJEMY

 • Uznany dyplom uczelni wyższej – licencjat inżynierii, jak również praktyczne doświadczenie w efektywnej firmie
 • Interesująca pozycja z długoterminową perspektywą
 • Zróżnicowane i szeroko wyspecjalizowane dziedziny działalności
 • Odpowiednie wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy zgodnie z układem zbiorowym pracy oraz atrakcyjne świadczenia dodatkowe
 • Nadzór i wsparcie przez cały czas trwania studiów

JAKIE MAMY WYMAGANIA

 • Ogólne lub związane z danym obszarem kwalifikacje wstępne do studiów wyższych z dobrą oceną średnią
 • lub ukończona szkoła wyższa odpowiednia dla studiów uniwersyteckich – kandydat powinien posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe
 • Dobra znajomość matematyki, fizyki i języka niemieckiego
 • Niezależny, systematyczny i analityczny styl pracy
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Zainteresowanie technologią oraz podstawowe zainteresowanie budownictwem
 • Odpowiedzialność i świadomość bezpieczeństwa
 • Spełnienie warunków przyjęcia do FH Potsdam
Differenzmenge-9

ZAINTERESOWALIŚMY CIĘ?

Czekamy więc na Twoje szczegółowe zgłoszenie pocztą elektroniczną do 31 maja:
marcus.lemke@stadtwerke-ffo.de

INFORMACJE NA TEMAT STUDIÓW

Pan Carsten Recknagel I Telefon: +49 (0) 331 / 580 – 1355

Ustawienia plików cookie
© 2024

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone