CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Tel: 0335 5533-300

USTERKA

w przypadku energii elektrycznej / gazu ziemnego / energii cieplnej
Tel: 0335 5533-600

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)

Tel: 0335 5533-300
E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

Godziny otwarcia

pon., wt., czw.: godz. 9:00–18:00
śr., pt.: godz. 9:00–14:00

DUALNY TOK STUDIÓW „SYSTEMY INFRASTRUKTURY”

Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) jest partnerem kooperacyjnym Wyższej Szkoły Zawodowej w Poczdamie w ramach dwutorowych studiów „Systemy infrastruktury” w zakresie inżynierii lądowej i wodnej z tytułem licencjata. Zajęcia praktyczne trwają 8 semestrów i rozpoczynają się w październiku w semestrze zimowym. Będziesz studiować na Wyższej Szkole Zawodowej w Poczdamie. Podczas przerw semestralnych będziesz uczyć się i pracować w naszej firmie oraz aktywnie uczestniczyć w jej życiu. Uzyskasz wgląd w szeroki zakres tematów i działań, przykładowo

 • struktura korporacyjna i procesy operacyjne;
 • podstawy zaopatrzenia w energię cieplną z sieci ciepłowniczej;
 • instalacje do produkcji i dystrybucji energii cieplnej;
 • projektowanie sieci i instalacji;
 • analiza rentowności i obliczenia;
 • przygotowanie i realizacja działań budowlanych (koncepcja, planowanie, przetarg, budowa);
 • planowanie konserwacji;
 • dokumentacja dotycząca urządzeń oraz baza danych i systemy informacji geograficznej.

PROGRAM STUDIÓW

 • Ogólne przedmioty podstawowe: matematyka, rysunek techniczny, geodezja, programowanie, komunikacja i praca naukowa, refleksja nad połączeniem teorii z praktyką i tokiem studiów
 • Podstawowe zasady budownictwa / inżynierii lądowej i wodnej: statyka, budownictwo, materiały budowlane, fizyka budowlana, inżynieria fundamentów, budownictwo masywne
 • Infrastruktura: planowanie urbanistyczne, systemy mobilności, projektowanie tras komunikacyjnych, inżynieria ruchu, hydrotechnika, woda i ścieki, prawo ochrony środowiska i prawo planowania
 • Zarządzanie budową i prawo: zarządzanie projektami, prowadzenie działalności budowlanej, planowanie budowlane, prawo budowlane, zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym

CO OFERUJEMY

 • Uznany dyplom uczelni wyższej – licencjat inżynierii, jak również praktyczne doświadczenie w efektywnej firmie
 • Interesująca pozycja z długoterminową perspektywą
 • Zróżnicowane i szeroko wyspecjalizowane dziedziny działalności
 • Odpowiednie wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy zgodnie z układem zbiorowym pracy oraz atrakcyjne świadczenia dodatkowe
 • Nadzór i wsparcie przez cały czas trwania studiów

JAKIE MAMY WYMAGANIA

 • Ogólne lub związane z danym obszarem kwalifikacje wstępne do studiów wyższych z dobrą oceną średnią
 • lub ukończona szkoła wyższa odpowiednia dla studiów uniwersyteckich – kandydat powinien posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe
 • Dobra znajomość matematyki, fizyki i języka niemieckiego
 • Niezależny, systematyczny i analityczny styl pracy
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Zainteresowanie technologią oraz podstawowe zainteresowanie budownictwem
 • Odpowiedzialność i świadomość bezpieczeństwa
 • Spełnienie warunków przyjęcia do FH Potsdam
Differenzmenge-9

ZAINTERESOWALIŚMY CIĘ?

Czekamy więc na Twoje szczegółowe zgłoszenie pocztą elektroniczną do 31 maja:
marcus.lemke@stadtwerke-ffo.de

INFORMACJE NA TEMAT STUDIÓW

Pan Carsten Recknagel I Telefon: +49 (0) 331 / 580 – 1355

Ustawienia plików cookie
© 2021

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kundencentrum vom 11.10. bis 29.10.2021 geschlossen

Das Kundencentrum der Stadtwerke bleibt wegen umfangreicher Umbaumaßnahmen vom 11.10. bis 29.10.2021 geschlossen.

Unser Kundenserviceteam in dieser Zeit per E-Mail über service@stadtwerke-ffo.de und Telefon 0335/55 33 300 zu den gewohnten Zeiten erreichbar.

Ab Montag, 01. November 2021 sind wir wieder für unsere Kunden persönlich da.